Over ons

Wie zijn wij?

 

Profielwerkstuk Taalkunde is een initiatief van Kristel Doreleijers en Céline Notermans. Het idee voor deze website is ontstaan naar aanleiding van een opdracht voor Masterlanguageeen landelijk onderwijsprogramma met cursussen op masterniveau voor talenstudenten. In de periode van februari tot en met mei 2017 volgden wij binnen dit programma de cursus Taalkunde in het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. Deze cursus triggerde ons om na te denken over manieren waarop we taalkunde in de klas populairder kunnen maken. Daarmee werden we direct voor een probleem gesteld. Binnen het huidige curriculum van het vak Nederlands in het middelbaar onderwijs blijkt geen tot zeer weinig ruimte te zijn voor taalkundige onderwerpen. Ongetwijfeld ondanks de goede wil van docenten. Toch horen we regelmatig dat onderzoekers aan de universiteit mailtjes ontvangen van scholieren die hun profielwerkstuk bij een taalkundig thema willen laten aansluiten. Dit profielwerkstuk valt buiten de reguliere lesstof van ieder schoolvak en is aanzienlijk in omvang (80 uur). 'Eén plus één is twee', dachten wij. Het profielwerkstuk biedt leerlingen dé mogelijkheid om iets met taalkunde te doen, zonder docenten te belasten met het integreren van taalkunde in hun lessen. Met Profielwerkstuk Taalkunde willen wij het 'gat' aan kennis over taalkundige thema's dichten en daarbij zowel leerlingen als docenten tegemoet komen. 

 

 

 

Mijn naam is Kristel Doreleijers, ik ben 24 jaar en afkomstig uit Eindhoven. Ik heb aan de Universiteit Utrecht cum laude de bachelor Nederlandse taal en cultuur en de master Neerlandistiek afgerond. Momenteel ben ik bezig met de master Meertaligheid en Taalverwerving. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de taalkunde, met name op het grensvlak van de theoretische taalkunde (de structuur van taal) en de sociolinguïstiek (de sociale kant van taal). Ik vind het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten ook een breder publiek bereiken. Kennis van de universiteit moet beschikbaar worden gemaakt voor de praktijk. Profielwerkstuk Taalkunde zie ik als een virtuele ontmoetingsplek waarop verschillende partijen elkaar kunnen vinden. Het onderwijs is niet alleen een goede afspiegeling van onze huidige en toekomstige maatschappij. Ook de toekomst van het vak ligt hier. Daarom vind ik het belangrijk dat kennisuitwisseling, zowel bottum-up als top-down, gefaciliteerd wordt. 

 

 

 

Mijn naam is Céline Notermans, geboren op 17 maart 1989 te Maastricht. Van kleins af aan was het voor mij al duidelijk dat ik juf wilde worden. Na de havo ben ik dan ook begonnen op de Pabo aan de Hogeschool Zuid in Maastricht, waar ik in het derde jaar voor het onderwijstype vmbo heb gekozen. Door deze keuze te maken, ben ik in aanraking gekomen met tweedetaalonderwijs, via de stage die ik heb gelopen bij de internationale schakelklas (ISK). Hier ben ik na de Pabo ook een aantal jaar blijven werken. Deze keuze heeft geleid tot het volgen van de tweedegraads Nederlands opleiding aan de Fontys in Sittard, en een verkorte opleiding 'deskundige van de ISK' van de ITTA. Na de overstap van de ISK naar de internationale school United World College in Maastricht, waar ik vanaf 2013 werkzaam ben als NT2-docente op de middelbare school, heb ik besloten om me ook daadwerkelijk in het NT2-gebied te specialiseren. In september 2015 ben ik begonnen aan de opleiding Nederlands als tweede taal en meertaligheid, aan de Universiteit van Amsterdam, en ik hoop deze opleiding in juni 2018 af te ronden. Door specialisatie hoop ik bij te kunnen dragen aan de mogelijkheden die studenten krijgen als ze vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Profielwerkstuk Taalkunde is voor mij een plek waar zowel studenten als docenten inspiratie kunnen opdoen om taalkunde dieper te bestuderen op de middelbare school. Taalonderwijs is meer dan op een goede manier kunnen lezen, schrijven en spreken en de grammaticaregels uit je hoofd kennen. Profielwerkstuk Taalkunde levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het Nederlandse taalonderwijs op middelbare scholen in Nederland. 

 

 

Meer taalkunde in het onderwijs is ons doel. Liefde voor het vak is onze drijfveer. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd contact met ons opnemen. Doe dit door een mailtje te sturen naar profielwerkstuktaalkunde@gmail.com of door het contactformulier op deze website in te vullen!